Desenvolupant Ments

Desenvolupant Ments

Desenvolupant Ments

(Annex 2 de les-arts-de-viure) Sobre la Ment: Tenim físicament dos hemisferis clarament separats (connectats amb l’hipotàlem), i ara sabem més coses de com funcionen: l’hemisferi esquerra ve a ser l’Ego (la força separadora) i l’hemisferi dret ve a ser la Consciència (la força unificadora). — L’hemisferi esquerra o pensament del ego produeix les anomenades freqüències […]

Desenvolupant Ètiques

Desenvolupant Ètiques

Desenvolupant Ètiques

(Annex 1 de les-arts-de-viure ) Sobre Ètica: La investigació sobre el que és bo o dolent per al desenvolupament d’una societat humana és un assumpte important per a totes les cultures en el seu intent de construir una ètica comú. A l’antiga Grècia, abans de caure sota l’imperi Romà, la paraula ETHOS tenia dos significats, […]